Raporty bieżące ESPI – 2017Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INCANA S.A. z dnia 26.06.2017


RB-W ASO 06/2017 z dn.28.06.2017 r.

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/27857063,incana-sa-6-2017-wykaz-akcjonariuszy-posiadajacych-co-najmniej-5-glosow-na-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-incana-s-a-z-dnia-26-06-2017


Informacja o transkacji na akcjach Emitenta


RB-W ASO 05/2017 z dn.27.06.2017 r.

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/27843372,incana-sa-5-2017-informacja-o-transakcji-na-akcjach-emitenta


Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki


RB-W ASO 04/2017 z dn.27.06.2017 r.

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/27843125,incana-sa-3-2017-zawiadomienie-akcjonariusza-w-zwiazku-ze-zmiana-udzialu-w-glosach-na-walnym-zgromadzeniu-spolki


Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki


RB-W ASO 03/2017 z dn.27.06.2017 r.

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/27843125,incana-sa-3-2017-zawiadomienie-akcjonariusza-w-zwiazku-ze-zmiana-udzialu-w-glosach-na-walnym-zgromadzeniu-spolki


Kancelaria DIA-S do wiadomości KNF


RB-W ASO 02/2017 z dn.21.06.2017 r.

Brak linku


Zwołanie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2017r


RB-W ASO 01/2017 z dn.30.05.2017 r.

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/27499732,incana-sa-1-2017-zwolanie-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-spolki-na-dzien-26-czerwca-2017