Raport EBI – 2019Kancelaria DIA-S do wiadomości KNF


RB-W ASO 07/2019 z dn.27.11.2019 r.

Brak linku


Informacja o transakcji na akcjach Emitenta RB-W ASO 06/2019 z dn.28.10.2019 r.


http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/34500272,incana-sa-6-2019-informacja-o-transakcji-na-akcjach-emitenta


Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki


RB-W ASO 05/2019 z dn.28.10.2019 r.

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/34500246,incana-sa-5-2019-zawiadomienie-akcjonariusza-w-zwiazku-ze-zmiana-udzialu-w-glosach-na-walnym-zgromadzeniu-spolki


Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki


RB-W ASO 04/2019 z dn.28.10.2019 r.

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/34500212,incana-sa-4-2019-zawiadomienie-akcjonariusza-w-zwiazku-ze-zmiana-udzialu-w-glosach-na-walnym-zgromadzeniu-spolki


Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INCANA S.A. z dnia 27.06.2019r


RB-W ASO 03/2019 z dn.02.07.2019 r.

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/33604199,incana-sa-3-2019-wykaz-akcjonariuszy-posiadajacych-co-najmniej-5-glosow-na-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-incana-s-a-z-dnia-27-06-2019


Kancelaria DIA-S do wiadomości KNF


RB-W ASO 02/2019 z dn.21.06.2019 r.

brak linku


Zwołanie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2019r


RB-W ASO 01/2019 z dn.31.05.2019 r.

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/33358854,incana-sa-1-2019-zwolanie-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-spolki-na-dzien-27-06-2019r