Raport EBI – 2018Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INCANA S.A. z dnia 28.06.2018


RB-W ASO 07/2018 z dn.28.06.2018 r.

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/30752260,incana-sa-7-2018-wykaz-akcjonariuszy-posiadajacych-co-najmniej-5-glosow-na-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-incana-s-a-z-dnia-28-06-2018


Kancelaria DIA-S do wiadomości KNF


RB-W ASO 06/2018 z dn.21.06.2018 r.

Brak linku


Zwołanie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2018r


RB-W ASO 05/2018 z dn.30.05.2018 r.

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/30505152,incana-sa-5-2018-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-spolki-na-dzien-28-czerwca-2018r


Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym


RB-W ASO 04/2018 z dn.22.03.2018 r.

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/29956935,incana-sa-4-2018-zawarcie-umowy-o-kredyt-w-rachunku-biezacym


Informacja o transakcji na akcjach Emitenta


RB-W ASO 03/2018 z dn.26.01.2018 r.

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/29500700,incana-sa-3-2018-informacja-o-transakcji-na-akcjach-emitenta


Informacja o transakcji na akcjach Emitenta


RB-W ASO 02/2018 z dn.26.01.2018 r.

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/29500640,incana-sa-2-2018-informacja-o-transakcji-na-akcjach-emitenta


Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki


RB-W ASO 01/2018 z dn.26.01.2018 r.

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/29500583,incana-sa-1-2018-zawiadomienie-akcjonariusza-w-zwiazku-ze-zmiana-udzialu-w-glosach-na-walnym-zgromadzeniu-spolki