Klej do płytek FLEX 10 kg

Opis produktu

ZASTOSOWANIE:

Klej FLEX jest przeznaczony do skutecznego przyklejania wszystkich rodzajów ściennych i podłogowych płytek ceramicznych, kamienia dekoracyjnego, glazury, terakoty, klinkieru, gresu, mozaiki, płytek lastrykowych i cementowych, płytek z kamienia naturalnego niewrażliwych na przebarwienia (po wcześniejszym sprawdzeniu odporności na przebarwienia). Zaprawę klejową stosujemy na każde typowe oraz wymagające podłoże.

 

ZALECANE PODŁOŻA:

beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (również z ogrzewaniem podłogowym), stare okładziny z płytek ceramicznych itp. Klej nadaje się także na surową powierzchnię wykonaną z cegieł, betonu komórkowego, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych i wapienno-piaskowych. Klej posiada idealną przyczepność do wszystkich hydroizolacji w Systemach i do płytek INCANA. Zalecany jest do stosowania na powierzchnie balkonów, tarasów, elewacji, w łazienkach, w kuchniach przemysłowych i domowych, na korytarzach w ciągach komunikacyjnych, itp.

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże powinno być stabilne, równe, nośne, suche, oczyszczone z warstwy kurzu, brudu, wapna, oleju, tłuszczu, wosku, a także resztek farb olejnych i emulsyjnych. Stare kredujące i pylące podłoża oraz podłoża o dużej nasiąkliwości należy zagruntować gruntem do powierzchni chłonnych INCANA.

 

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY:

Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie całej zawartości worka (10kg) do odmierzonej dokładnie ilości (2,4 – 2,6 litra) czystej i chłodnej wody i wymieszanie za pomocą mieszadła wolnoobrotowego z mieszadłem do zapraw, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji bez grudek. Zaprawa nadaje się do użycia po upływie ok. 5 minut i ponownym wymieszaniu. Tak przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu 4 godzin. W przypadku zgęstnienia nie dodawać wody, lecz ponownie wymieszać.

 

SPOSÓB UŻYCIA:

Klej FLEX stosuje się w cienkowarstwowej metodzie przyklejania płytek. Cienką warstwę kleju należy nanieść na podłoże gładką stroną pacy stalowej, następnie nanieść grubszą warstwę kleju i „przeczesać’ całość ząbkowaną krawędzią pacy, zachowując kąt nachylenia 45-60 do podłoża. Wielkość zębów pacy należy dopasować do wielkości płytek i nierówności podłoża. Klej nakładamy za pomocą pacy zębatej na całą powierzchnię klejenia płytki, a następnie dociskamy płytkę do ściany tak, aby klej wypełnił puste przestrzenie. W przypadku płytek wymagających fugowania, po rozprowadzeniu kleju należy przyłożyć płytkę jak najbliżej poprzedniej i następnie docisnąć ją i przesuwać tak, aby powstała przestrzeń fugowa odpowiedniej szerokości. Nie należy moczyć płytek przed klejeniem. Czas korekty położenia płytki wynosi ok. 30 minut od momentu dociśnięcia. Przed pełnym utwardzeniem zaprawy należy usunąć ze spoin jej pozostałości, a zabrudzenia na płytkach umyć gąbką z wodą. Płytki można spoinować po ok. 12 godzinach na ścianach, a po 24 godzinach na posadzkach.

 

SKŁADOWANIE I TRANSPORT:

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w suchych warunkach na paletach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Tak przechowywany produkt posiada okres przydatności do użycia 12 miesięcy. Chronić przed wilgocią.