Impregnat hydrofobowy

Cena brutto: 48,55 zł

Brak w magazynie

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

Nowoczesny, bezbarwny preparat na bazie żywic silikonowych. Stosowany do hydrofobowej impregnacji sztucznego kamienia z betonu, podłoży betonowych, tynków cementowych, płyt cementowo włóknowych. W przypadku nowo wykonanych podłoży mineralnych możliwe jest zastosowanie preparatu już po 24 godzinnym okresie sezonowania

Uwaga: Preparatu nie należy stosować na powierzchnie posadzek, a także do zabezpieczenia podłoży przed wilgocią gruntową, wodami powierzchniowymi oraz wodą pod ciśnieniem.

Nie można też używać preparatu do impregnowania tynków i powłok malarskich na bazie tworzyw sztucznych.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża:

Podstawowym warunkiem właściwie przeprowadzonej impregnacji jest odpowiednio przygotowana powierzchnia podłoża. Powierzchnia ta powinna być równomiernie porowata, czysta, bez śladów tłuszczu. Nakładanie: Opakowanie zawiera produkt gotowy do zastosowania. Preparat nakładać na podłoże za pomocą pędzla, lub przez natrysk (niskociśnieniowy). Podłoże bardzo chłonne zaleca się malować dwukrotnie metodą “mokre na mokre”. Dobrze i starannie naniesiona impregnacja zabezpiecza w dużej mierze od wystąpienia plam i wykwitów wapiennych na podłożach betonowych takich jak sztuczny kamień oraz jest dużo łatwiejsza w utrzymaniu czystości.

DANE TECHNICZNE:

Sposób nanoszenia: pędzlem, wałkiem lub natrysk urządzeniem niskociśnieniowym Temperatura stosowania: od +5 do +30°C. Ilość warstw: 1-2 (w zależności od chłonności podłoża) Wydajność do 6 m2/l lub Zużycie: ok 0,2 l/m2 przy 1 warstwie; Okres schnięcia: ok. 4 godzin (w temp powietrza 20°C i wilgotności względnej powietrza 55%); Przechowywanie i transport: Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w krytych i suchych pomieszczeniach w temperaturze od 5 do +30°C.
Chronić przed mrozem.
Okres przydatności: 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.
Chronić przed przemarzaniem!

UWAGA:

Prace ze środkiem impregnującym należy wykonywać stosując rękawice i okulary ochronne. Zapewnić skuteczną wymianę powietrza. Zachować ogólne zasady BHP. Zalecamy wykonanie 2 krotnej aplikacji. Drugi raz po wyschnięciu I warstwy, tj, po min 4 godz. W temperaturze powietrza i podłoża + 5°C do + 25°C