Grunt INCANA

Zastosowanie: wewnętrzne, zewnętrzne

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz na wszystkich porowatych i chłonnych podłożach z betonu, betonu komórkowego, materiałów gipsowych, płyt g-k, tynków cementowych i cementowo-wapiennych. Stosowany pod farby, tynki, tapety, jastrychy, posadzki samopoziomujące, kleje do płytek ceramicznych i szpachlówki poprawia ich przyczepność. Wyrównuje i ogranicza chłonność gruntowanego podłoża oraz chroni je przed szkodliwym działaniem wilgoci. Zastosowany jako podkład ułatwia odrywanie tapet przy renowacji pomieszczeń. Dzięki dużej zdolności penetracji, wnika w głąb starych i chłonnych podłoży, które pod wpływem czasu straciły początkowe parametry i wzmacnia je.

ZALECANY POD

Kleje do dekoracji ściennych, kleje do płytek ceramicznych, farby, tapety i tynki, jastrychy, posadzki. Do przygotowania i wzmocnienia podłoża. Do wewnątrz i na zewnątrz, do ścian, podłóg i sufitów.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i smarów.

SPOSÓB UŻYCIA

Nanosić wałkiem, pędzlem lub natryskowo jako cienką i równomierną warstwę. Na podłożach o zwiększonej chłonności stosować produkt rozcieńczony z wodą w stosunku 1:1. Do zabezpieczania płyt g-k i tynków gipsowych stosować rozcieńczony z wodą w stosunku 1:2, 1:3. Na pozostałe podłoża nanosić w postaci rozcieńczonej z wodą w proporcjach 2:1 lub w postaci nierozcieńczonej. W miejscach narażonych na zwiększone ścieranie wskazane jest nałożenie 2-3 warstw, metodą „mokre na mokre”. Nakładanie poszczególnych warstw powinno być wykonane w odstępach około 3-4 h (przy: 20°C i 60% RH). WYDAJNOŚĆ

Średnio zużywa się od 0,05 l do 0,2 I preparatu na 1 m². Faktyczne zużycie zależne od stopnia chłonności podłoża jest określane na podstawie prób na budowie.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Preparat należy przewozić i przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze +5°C do +40°C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy. Data ważności i numer partii umieszczone na opakowaniu.

BEZPIECZEŃSTWO

S2 – chronić przed dziećmi.

S26 – w razie kontaktu z oczami przemyć natychmiast dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.