Polityka prywatności

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych klientów

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) zwanego dalej RODO informujemy, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest - INCANA S.A. z siedzibą w Ścinawie pod adresem ul. Witosa 10, 59-330 Ścinawa, NIP: 547-200-74-43, KRS 000311708; nr telefonu: +48 768 437 080, adres e-mail: incana@incana.pl.
  2. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora do: administrator techniczny Evipstudio - Digital Form, ul. Gen Władysława Sikorskiego 20, 59-300 Lubin;
  3. Spółka nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można kontaktować się z Administratorem pod adresem email incana@incana.pl.
  4. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj.: usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, nie dłużej jednak niż okres po którym nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
  7. W przypadku braku lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz po upływie okresu określonego w punkcie 4, posiadane przez nas Pani/Pana dane osobowe zostaną trwale usunięte z naszych zasobów oraz zasobów podmiotów do których zgoda na przekazanie danych została przez panią/Pana udzielona.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celów określonych w punkcie 4;
  9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, profilowane w sposób zautomatyzowany jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO;

Ta witryna używa plików cookie
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.