CSr

Incana, jako solidna marka i firma aspirująca do miana lidera w swej kategorii na rynku europejskim, świadomie respektuje zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. Jesteśmy dumni, iż staliśmy się członkiem społeczności, dla której świadomość społeczna ma tak ogromne znaczenie dla biznesu. Zasady te są immanentną, naturalną polityką firmy od momentu jej powstania, a nie jedynie przyjętym z zewnątrz wzorcem, do którego próbujemy doskoczyć. Toteż w Incana począwszy od momentu tworzenia wszelkich strategii działania i rozwoju firmy poprzez proces ich wdrażania, aż po ich ugruntowanie się i normalizację, wszelkie zasady dotyczące poszanowania praw pracowniczych, zdrowej konkurencji i dbałości o środowisko naturalne są absolutnie priorytetowe i bezdyskusyjne. Odpowiedzialność społeczna biznesu jest jedną z kluczowych wartości marki Incana. 

Oto jak przejawia się ona w poszczególnych sektorach naszej ogólnie pojętej działalności i co w praktyce dla nas oznacza:

Kadra

Jasne zasady, godne warunki, BHP i możliwość rozwoju

Wszystkich naszych pracowników, jak i kandydatów do miana pracowników Incana traktujemy z szacunkiem, gdyż już sam sygnał, że ktoś wyraża chęć pracowania w naszej strukturze traktujemy jako wyróżnienie i szansę na pokazanie się z jak najlepszej strony jako pracodawca. Już na etapie rekrutacji jasno i precyzyjnie określamy zarówno wymagania, jak i warunki pracy na danym stanowisku, bo szanujemy czas każdego, nawet potencjalnego, pracownika. O wynikach rekrutacji zawsze informujemy, niezależnie od rezultatu. Zatrudniamy najlepszych i takie też warunki pracy im stwarzamy. Kadrę dobieramy bardzo skrupulatnie i surowo, tylko po to, by wybór okazał się trafiony i na trwale związał pracownika z firmą. Zależy nam bowiem na tworzeniu z naszymi współpracownikami owocnej i długofalowej, stałej współpracy oraz quasi-rodzinnej atmosfery, gdyż tylko takie relacje poczytujemy jako satysfakcjonujące i dające poczucie bezpieczeństwa oraz wymierne korzyści obu stronom. Każdemu zapewniamy godne i stałe wynagrodzenie. Udowadniamy, że pracownik zmotywowany, to pracownik zaangażowany i wydajny. W relacji pracownik-pracodawca hołdujemy 3 zasadom: takt, szacunek, uczciwość. Staramy się przy tym, aby były one jak najbardziej przyjacielskie. Wszystkich naszych pracowników, niezależnie od tego, w którym miejscu swej kariery się znajdują oraz na jakim aktualnie pracują stanowisku, traktujemy jednakowo, nie stosujemy podwójnych standardów. Nasze motto to: „Wymagamy, szanujemy, doceniamy”. Staramy się szanować czas i prywatność wszystkich naszych pracowników, a także dbać o ich rozwój i zdrowie, oferując nie tylko solidne ubezpieczenia, ale i w miarę możliwości jak najwięcej szkoleń podnoszących kwalifikacje. Restrykcyjnie przestrzegamy zasad BHP, gdyż zdrowie i życie pracowników jest dla nas wartością najwyższą. Każdemu z osobna wdrażamy zasady BHP, aby unaocznić ich wagę i wspólnie dbać o ich wypełnianie i kultywowanie. Propagowanie bezpiecznych zachowań w pracy uznajemy za kwestię pierwszorzędną. Pracownikom zapewniamy czyste, bezpieczne i wygodne miejsca pracy.

Produkt

Jakość, bezpieczeństwo klienta, zadowolenie klienta

Jako producent i dystrybutor płytek zewnętrznych i wewnętrznych różnego rodzaju stawiamy głównie na jakość surowców, z jakich powstają nasze produkty. Sprawdzamy nie tylko jakość i wytrzymałość finalnego produktu, ale stosujemy wyśrubowane normy bezpieczeństwa na każdym z etapów jego powstawania. Wzmożona kontrola jest niezbędna, by zapewnić klienta, iż dany produkt nie emituje żadnych szkodliwych substancji i jest bezpieczny dla zdrowia jego i jego rodziny oraz by

dać mu na niego długoletnią bądź – in spe – dożywotnią gwarancję. Towar, który oferujemy poddawany jest zawsze wszelkim testom wymaganym przez Unię Europejską, a przed wprowadzeniem na rynek nowego produktu testujemy też drogę jego transportu, a więc warunki logistyczne. Oczywiście respektujemy też prawa klienta do zwrotu, wymiany lub reklamacji produktu, choć naszym celem jest, by takie sytuacje były sporadyczne i stanowiły marginalny odsetek wszystkich transakcji. Z tego względu dużą wagę przywiązujemy do wyczerpujących opisów naszych produktów, dostępności informacji o nich w firmowych katalogach i reklamach. Wszystko po to, by zmaksymalizować satysfakcję klienta z zakupu

Partnerzy

Etyczny handel, zdrowa konkurencja, solidność

Do współpracy wybieramy sobie takich partnerów, jakimi sami chcielibyśmy być : solidnych, słownych, kierujących się podobnymi zasadami zarządzania oraz szanujących środowisko naturalne. Pośrednio od naszych partnerów handlowych zależy także zadowolenie naszych klientów, dlatego przed podjęciem decyzji o współpracy zawsze solidnie przyglądamy się metodom działania danej firmy oraz jej renomie i opinii o niej na rynku, niezależnie od tego czy są to dystrybutorzy, spedytorzy, handlowcy, dostawcy czy reklamobiorcy. Jednocześnie jesteśmy dumni, iż staliśmy się wiarygodnym współpracownikiem dla wielu wiodących graczy na rynku. W doprecyzowywaniu warunków umowy z naszymi współpracownikami działamy zawsze w obrębie litery prawa, sporządzając uczciwe i konkurencyjne, ale zwsze jasne i etyczne umowy. Nie stosujemy tzw. czarnego PR-u wobec konkurencji. Swoją pozycję na rynku umacniamy wyłącznie ciągłym poszerzaniem wiedzy i umiejętności naszego zarządu i kadry pracowniczej. Oczywiście szczególną rolę przywiązujemy do współpracy z naszymi klientami, których poczytujemy jako partnerów VIP.

Społeczność

Bycie częścią lokalnej społeczności

Jako rozpoznawalna marka staramy się być częścią lokalnej społeczności, z której wywodzą się nasi klienci i pracownicy zarówno jako jej obserwator, jak i uczestnik. Niezmiennie interesujemy się życiem i problemami lokalnej społeczności, by jeszcze lepiej dopasować nasz produkt do jej oczekiwań i nadążyć za modą i trendami dyktowanymi przez jej członków. W uzasadnionych przypadkach chętnie firmujemy swoją nazwą lokalne inicjatywy społeczne i kulturalne, nie wyłączając przy tym działań o charakterze sponsoringowym. Angażujemy się także w wiarygodne i sprawdzone akcje charytatywne. Nie stronimy od kontaktu z lokalnymi mediami, zawsze udzielając dziennikarzom i PR-owcom niezbędnych informacji bądź udostępniając źródła, w których takowe się znajdują.

Środowisko naturalne

Emisja gazów, ścieki, odpady

Szczycimy się tym, że pracujemy wedle najwyższych norm etycznych, jeśli chodzi o poszanowanie dla naszej planety i zapewnienie przyszłości najmłodszemu pokoleniu. Polityka dalekowzroczności jest bliska wyznawanym przez nas wartościom proekologicznym i takimi też staramy się uczynić wszystkie miejsca, w których odbywa się produkcja naszych płytek. Zachowania proekologiczne wdrażamy także naszym pracownikom i organizujemy prelekcje na temat szkodliwości niektórych zachowań konsumenckich. Przywiązujemy szczególną wagę do takich zagadnień jak odprowadzanie ścieków, gospodarowanie odpadem produkcyjnym czy emisja gazów, stosując się w tym obszarze do zaleceń WHO i wytycznych Unii Europejskiej. Dbanie o środowisko naturalne jest jednym z punktów misji naszej firmy, gdyż minimalizację szkodliwego wpływu działalności człowieka na środowisko utożsamiamy z zapewnieniem przyszłym pokoleniom życia w godnych warunkach

Procesy produkcyjne

Zasoby wody i energii, transport, brak marnotrawstwa

Nieustannie edukujemy naszych pracowników w dziedzinie ekologii, aby nie być gołosłownymi i sumiennie wypełniać wszystkie zasady, którym hołdujemy i być świadectwem wartości, w jakie wierzymy. Dajemy im jasne wytyczne, co do tego jak ma wyglądać jak najbardziej wydajny, lecz skuteczny proces produkcji. Tym samym upewniamy się, by wszelkie używane do produkcji materiały były maksymalnie wykorzystane, a odpad stanowił jej niewielki ułamek. Uczulamy każdego na jak najoszczędniejsze zużycie energii i wody. Nasze magazyny i hale produkcyjne zasilane są i oświetlane tylko przy pomocy energooszczędnych produktów. W naszych fabrykach propagujemy także picie wody z kranu, w miejscach gdzie lokalne władze PwiK uznały takową za zdatną do picia. Dbamy również o zapewnienie jak najsprawniejszego procesu logistycznego. Cała logistyka produkcyjno-magazynowa odbywa się w obrębie jednego obiektu, a zamówienia dostarczane są przez wyspecjalizowane firmy spedycyjne, aby zapewnić jak najkrótszy czas transportu i dostawy. Wszystko w imię satysfakcji klienta.