Architekci


  Dla architektów i projektantów przygotowaliśmy profesjonalna bazę tekstur naszych produktów. Przygotowana jest ona w formie plików JPG o bardzo wysokiej rozdzielczości. Dodatkowo załączamy też instrukcje montażu Produktów Incana.

   

  Informacje techniczne

   
  1. Powierzchnia do której będą klejone produkty firmy INCANA powinna być równa, sucha, czysta, wytrzymała i stabilna. Przed montażem zaleca się gruntowanie ściany preparatem gruntującym* firmy INCANA. W razie stwierdzenia, iż płytka od strony klejonej posiada gładką, szklistą powierzchnię, należy ją zmatowić używając szczotki drucianej lub podobnych narzędzi. W razie potrzeby można przeszlifować krawędź płytki usuwając ewentualne nierówności. Zaleca się stosowanie kleju* firmy INCANA, który jest elastyczny, mrozoodporny oraz przeznaczony do klejenia produktów z betonu. Klej należy nanosić na powierzchnię płytki za pomocą pacy zębatej. Nadmiar kleju należy usunąć za pomocą odpowiednich szpachli unikając zabrudzenia bocznej krawędzi płytki. W przypadku powstania zabrudzeń podczas klejenia, klej należy niezwłocznie usunąć za pomocą wilgotnej gąbki.

  2. W razie konieczności cięcia płytki na dany wymiar należy używać narzędzia z tarczą diamentową do kamienia.

  3. Okładzinę elewacyjną nie należy układać przy temperaturze poniżej 5 stopni C i powyżej 25 stopni C, oraz w czasie deszczu.

  4. Miejsca, w których były montowane okładziny elewacyjne należy zabezpieczyć przed czynnikami atmosferycznymi do momentu całkowitego wyschnięcia kleju.

  5. Podczas układania należy mieszać kamień z różnych opakowań, aby zniwelować ewentualne różnice kolorystyczne. Przebarwienia występujące na płytkach są efektem zamierzonym.

  6. W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia wykwitów wapiennych oraz ochrony kolorów na okładzinach elewacyjnych producent zaleca używanie impregnatu* INCANA. Impregnowanie zaleca się po ok. 14 dniach.

  7. Wykwit wapienny jest naturalnym zjawiskiem fizykochemicznym. Wykwity powstałe po wyklejeniu produktu nie wynikają z przyczyn zależnych od producenta i nie podlegają reklamacji. Zjawisko wykwitów jest procesem który po czasie ustępuje.

   UWAGA: Informacje dotyczące impregnacji poszczególnych produktów INCANA zamieszczone są na etykiecie znajdującej się na opakowaniu. √ – produkt należy impregnować, x – produktu nie należy impregnować.

  8. Przed montażem należy sprawdzić czy produkt nie posiada widocznych wad. Firma INCANA nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż, użycie chemii budowlanej innych firm. Reklamacje dotyczące rozmiarów i kolorów po montażu nie będą uwzględniane. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z zachowaniem „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych”. Gwarancja producenta obejmuje wyłącznie wymianę produktu.

   UWAGA: Płytki cegłopodobne sprzedawane są w m2 montażowych, liczonych bez fugi. Dopuszczalne odchylenie w zawartości opakowania może wahać się w przedziale ±5%.

  *Materiały potrzebne do montażu i pielęgnacji okładzin elewacyjnych są dostępne w naszej ofercie.

  Bardziej szczegółowe informacje znajdą Państwo w naszej INSTRUKCJI MONTAŻU którą można pobrać w formacie PDF.