ZWZ 2018

 

ZWZ 26.06.2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.06.2017:
ICA – ogłoszenie ZWZ 26.06.2017

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia:
Ośœwiadczenie o liczbie akcji ZWZ 26.06.2017

Projekty uchwał:
Projekty uchwał ZWZ 26.06.2017

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu
Wzór pełnomocnictwa ZWZ 26.06.2017

Pliki do pobrania:

ZWZ 30.06.2016

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2016:
ICA – ogłoszenie ZWZ 30.06.2016

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia:
Ośœwiadczenie o liczbie akcji ZWZ 30.06.2016

Projekty uchwał:
Projekty uchwał ZWZ 30.06.2016

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu
Wzór pełnomocnictwa ZWZ 30.06.2016

Pliki do pobrania:

NWZ 15.04.2015

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15.04.2015:
ICA – ogłoszenie NWZ 15.04.2015

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia:
Ośœwiadczenie o liczbie akcji NWZ 15.04.2015

Projekty uchwał:
Projekty uchwał NWZ 15.04.2015

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu:
Wzór pełnomocnictwa NWZ 15.04.2015

ZWZ 30.06.2015

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2015:
ICA – ogłoszenie ZWZ 30.06.2015

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia:
Ośœwiadczenie o liczbie akcji ZWZ 30.06.2015

Projekty uchwał:
Projekty uchwał ZWZ 30.06.2015

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu:
Wzór pełnomocnictwa ZWZ 30.06.2015

Pliki do pobrania:

ICA Raport Roczny 2014 r.

ICA Sprawozdanie finansowe 2014 r.

ICA Opinia i Raport Biegłego 2014 r.

ICA Sprawozdanie Zarządu 2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na dzień 26.06.2014:
ICA – ogłoszenie ZWZ 26.06.2014

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia:
Ośœwiadczenie o liczbie akcji ZWZ 26.06.2014

Dokumentacja, która będzie przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia:

ICA Sprawozdanie finansowe 2013
ICA Opinia i Raport Biegłego 2013
ICA Sprawozdanie Zarządu 2013
ICA Sprawozdanie RN 2013

Projekty uchwał:
Projekty uchwał ZWZ 26.06.2014

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu:
Wzór pełnomocnictwa ZWZ 26.06.2014

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na dzień 26.06.2013:
ICA – ogłoszenie ZWZ 26.06.2013

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia:
Ośœwiadczenie o liczbie akcji ZWZ 26.06.2013

Dokumentacja, która będzie przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia:

ICA Sprawozdanie finansowe 2012
ICA Opinia i Raport Biegłego 2012
ICA Sprawozdanie Zarządu 2012
ICA Sprawozdanie RN 2012

Projekty uchwał:
Projekty uchwał ZWZ 26.06.2013

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu:
Wzór pełnomocnictwa ZWZ 26.06.2013

Pliki do pobrania:
ICA Sprawozdanie RN 2012r

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na dzień 28.06.2012:
ICA – ogłoszenie ZWZ 28.06.2012

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia:
Ośœwiadczenie o liczbie akcji ZWZ 28.06.2012

Dokumentacja, która będzie przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia:

ICA Sprawozdanie finansowe 2011
ICA Opinia i Raport Biegłego 2011
ICA Sprawozdanie Zarządu 2011
ICA Sprawozdanie RN 2011

Projekty uchwał:
Iprojekty uchwał ZWZ 28.06.2012

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu:
Wzór pełnomocnictwa ZWZ 28.06.2012