Raporty bieżące EBI

RB 07/2018 z 14.08.2018r
Raport okresowy za 2 kwartał 2018r

RB 06/2018 z 28.06.2018r
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2018r

RB 05/2018 z 30.05.2018r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28.06.2018r

RB 04/2018 z 30.05.2018r
Raport roczny za rok 2017r

RB 03/2018 z 15.05.2018r
Raport okresowy za 1 kwartał 2018r

RB 02/2018 z 14.02.2018r
Raport okresowy za 4 kwartał 2017r

RB 01/2018 z 19.01.2018r
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 r.

RB 10/2017 z 14.11.2017r
Raport okresowy za 3 kwartał 2017r

RB 09/2017 z 14.08.2017r
Raport okresowy za 2 kwartał 2017r

RB 08/2017 z 27.06.2017r
Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej INCANA S.A.

RB 07/2017 z 27.06.2017r
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2017 roku

RB 06/2017 z 30.05.2017r
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2017

RB 05/2017 z 30.05.2017r
Raport roczny za 2016r

RB 04/2017 z 15.05.2017r
Raport okresowy za 1 kwartał 2017 roku

RB 03/2017 z 27.03.2017r
Odnowienie umowy o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

RB 02/2017 z 14.02.2017r
Raport okresowy za 4 kwartał 2016r

RB 01/2017 z 27.01.2016r
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r.

RB 12/2016 z 14.11.2016
Raport okresowy za 3 kwartał 2016 r

RB 11/2016 z 08.11.2016
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2016r

RB 10/2016 z 17.08.2016
Odwołanie prokury

RB 09/2016 z 12.08.2016
Raport okresowy za 2 kwartał 2016 r

RB 08/2016 z 01.07.2016
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2016 r.

RB 07/2016 z 31.05.2016
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2016 r.

RB 06/2016 z 30.05.2016
Raport roczny za 2015 r.

RB 05/2016 z 13.05.2016
Raport okresowy za 1 kwartał 2016 r.

RB 04/2016 z 30.04.2016
Zwiększenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącycm

RB 03/2016 z 25.03.2016
Odnowienie umowy o kredyt w rachunku bieżącym

RB 02/2016 z 15.02.2016
Raport okresowy za 4 kwartał 2015 r.

RB 01/2016 z 07.01.2016
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 r.

RB 13/2015 z 13.11.2015
Raport okresowy za 3 kwartał 2015 r.

RB 12/2015 z 14.08.2015
Raport okresowy za 2 kwartał 2015 r.

RB 11/2015 z 30.06.2015
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2015 r.

RB 10/2015 z 30.06.2015
Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny

RB 09/2015 z 25.06.2015
Zakup nieruchomości zabudowanej w Ścinawie

RB 08/2015 z 29.05.2015
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2015 r.

RB 07/2015 z 29.05.2015
Raport roczny za 2014 r.

RB 06/2015 z 15.05.2015
Raport okresowy za 1 kwartał 2015 r.

RB 05/2015 z 15.04.2015
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 kwietnia 2015 r.

RB 04/2015 z 18.03.2015
Zawarcie umowy o kredyt obrotowy

RB 03/2015 z 18.03.2015
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 kwietnia 2015 r.

RB 02/2015 z 13.02.2014
Raport okresowy za 4 kwartał 2014 r.

RB 01/2015 z 15.01.2015
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 r.

RB 10/2014 z 14.11.2014
Raport okresowy za 3 kwartał 2014 r.

RB 09/2014 z 14.08.2014
Raport okresowy za 2 kwartał 2014 r.

RB 08/2014 z 27.06.2014
Treść uchwał podjętych rzez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2014 r.

RB 07/2014 z 30.05.2014
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2014 r.

RB 06/2014 z 30.05.2014
Raport roczny za 2013 r.

RB 05/2014 z 15.05.2014
Raport okresowy za 1 kwartał 2014 r.

RB 04/2014 z 26.03.2014
Zawarcie umowy o kredyt obrotowy

RB 03/2014 z 14.02.2014
Raport okresowy za 4 kwartał 2013 r. - uzupełnienie

RB 02/2014 z 14.02.2014
Raport okresowy za 4 kwartał 2013r

RB 01/2014 z 08.01.2014
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 r.

RB 10/2013 z 14.11.2013
Raport okresowy za III kwartał 2013 r.

RB 09/2013 z 14.08.2013
Raport okresowy za II kwartał 2013 r.

RB 08/2013 z 12.08.2013
Rezygnacja z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

RB 07/2013 z 26.06.2013
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2013 r.

RB 06/2013 z 31.05.2013
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2013 r.

RB 05/2013 z 31.05.2013
Raport roczny za 2012 r.

RB 04/2013 z 15.05.2013
Raport okresowy za I kwartał 2013 r.

RB 03/2013 z 14.03.2013
Wypowiedzenie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

RB 02/2013 z 14.02.2013
Raport okresowy za IV kwartał 2012 r.

RB 01/2013 z 10.01.2013
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 r.

RB 16/2012 z 14.11.2012
Raport okresowy za III kwartał 2012 roku

RB 15/2012 z 14.08.2012
Raport okresowy za II kwartał 2012 roku

RB 14/2012 z 03.08.2012
Zawarcie umowy faktoringu z Bankiem BGŻ S.A.

RB 13/2012 z 24.07.2012
Powołanie Pana Ryszarda Bartosik do składu Zarządu Spółki

RB 12/2012 z 23.07.2012
Rejestracja w KRS zmian treœci Statutu Spółki

RB 11/2012 z 29.06.2012
Zmiana na stanowisku Członka Rady Nadzorczej

RB 10/2012 z 29.06.2012
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.06.2012

RB 9/2012 z 01.06.2012
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2012 roku

RB 8/2012 z 29.05.2012
Raport Roczny za rok 2011

RB 7/2012 z 24.05.2012
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

RB 6/2012 z 15.05.2012
Raport okresowy za I kwartał 2012 roku

RB 5/2012 z 28.03.2012
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

RB 4/2012 z 14.02.2012
Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku

RB 3/2012 z 10.02.2012
Informacja o stopniu realizacji pierwszych założeń strategii rozwoju

RB 2/2012 z dn. 19.01.2012
Oświadczenie INCANA S.A. w przedmiocie stosowania Dobrych Praktyk

RB 1/2012 z dn. 13.01.2012
Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 roku

RB 11/2011 z dn. 9.11.2011
Raport okresowy za III kwartał 2011 roku

RB 10/2011 z dn. 7.11.2011
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2011 roku

RB 9/2011 z dn. 19.10.2011
Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii B, C i D oraz ostatniego dnia notowań praw do akcji serii D

RB 8/2011 z dn. 11.10.2011
Zmiana na stanowisku Członka Rady Nadzorczej

RB 7/2011 z dn. 27.09.2011
Zawarcie umowy kredytowej

RB 6/2011 z dn. 22.09.2011
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D.
Tekst jednolity Statutu Spółki.

RB 5/2011 z dn. 18.08.2011
Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji serii D

RB 4/2011 z dn. 16.08.2011
Raport okresowy za II kwartał 2011 roku

RB 3/2011 z dn. 10.08.2011
Harmonogram publikowania raportów okresowychw 2011 roku

RB 2/2011 z dn. 29.07.2011
Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji i praw do akcji Spółki

RB 1/2011 z dn. 26.07.2011
Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Raporty bieżące ESPI

RB-W ASO 07/2018 z dn.28.06.2018 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INCANA S.A. z dnia 28.06.2018

RB-W ASO 06/2018 z dn.21.06.2018 r.
Kancelaria DIA-S do wiadomości KNF

RB-W ASO 05/2018 z dn.30.05.2018 r.
Zwołanie wyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2018r

RB-W ASO 04/2018 z dn.22.03.2018 r.
Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym

RB-W ASO 03/2018 z dn.26.01.2018 r.
Informacja o transakcji na akcjach Emitenta

RB-W ASO 02/2018 z dn.26.01.2018 r.
Informacja o transakcji na akcjach Emitenta

RB-W ASO 01/2018 z dn.26.01.2018 r.
Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

RB-W ASO 07/2017 z dn.14.07.2017 r.
Kancelaria DIA-S do wiadomości KNF

RB-W ASO 06/2017 z dn.28.06.2017 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INCANA S.A. z dnia 26.06.2017

RB-W ASO 05/2017 z dn.27.06.2017 r.
Informacja o transakcji na akcjach Emitenta

RB-W ASO 04/2017 z dn.27.06.2017 r.
Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

RB-W ASO 03/2017 z dn.27.06.2017 r.
Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

RB-W ASO 02/2017 z dn.21.06.2017 r.
Kancelaria DIA-S do wiadomości KNF

RB-W ASO 01/2017 z dn.30.05.2017 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2017 r.

RB-W ASO 08/2016 z dn.01.07.2016 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INCANA S.A. z dnia 30.06.2016r

RB-W ASO 07/2016 z dn.01.07.2016 r.
Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowym

RB-W ASO 06/2016 z dn.01.07.2016 r.
Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

RB-W ASO 05/2016 z dn.22.06.2016 r.
Kancelaria DIA-S – do wiadomośœci KNF

RB-W ASO 04/2016 z dn.31.05.2016 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spólki na dzień 30 czerwca 2016 r.

RB-W ASO 03/2016 z dn.13.01.2016 r.
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

RB-W ASO 02/2016 z dn.13.01.2016 r.
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

RB-W ASO 01/2016 z dn.13.01.2016 r.
Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki

RB-W ASO 10/2015 z dn.11.12.2015 r.
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

RB-W ASO 09/2015 z dn.17.07.2015 r.
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

RB-W ASO 08/2015 z dn.17.07.2015 r.
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

RB-W ASO 07/2015 z dn.30.06.2015 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INCANA S.A. z dnia 30.06.2015 r.

RB-W ASO 06/2015 z dn.23.06.2015 r.
Kancelaria DIA-S – do wiadomośœci KNF

RB-W ASO 05/2015 z dn.09.06.2015 r.
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

RB-W ASO 04/2015 z dn.29.05.2015 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2015 r.

RB-W ASO 3/2015 z dn.16.04.2015 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INCANA S.A. z dnia 15.04.2015 r.

RB-W ASO 2/2015 z dn.10.04.2015 r.
Kancelaria DIA-S – do wiadomośœci KNF

RB-W ASO 01/2015 z dn.18.03.2015 r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 kwietnia 2015 r.

RB-W ASO 13/2014 z dn.19.11.2014 r.
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

RB-W ASO 12/2014 z dn.19.11.2014 r.
Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

RB-W ASO 11/2014 z dn.18.11.2014 r.
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

RB-W ASO 10/2014 z dn.28.10.2014 r.
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

RB-W ASO 9/2014 z dn.27.06.2014 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INCANA S.A. z dnia 26.06.2014 r.

RB-W ASO 8/2014 z dn.18.06.2014 r.
Kancelaria DIA-S – do wiadomośœci KNF

RB-W ASO 7/2014 z dn.17.06.2014 r.
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

RB-W ASO 6/2014 z dn.30.05.2014 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2014 r.

RB-W ASO 5/2014 z dn.20.03.2014 r.
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

RB-W ASO 4/2014 z dn.20.03.2014 r.
Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

RB-W ASO 3/2014 z dn.23.01.2014 r.
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

RB-W ASO 2/2014 z dn.23.01.2014 r.
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

RB-W ASO 1/2014 z dn.09.01.2014 r.
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

RB-W ASO 13/2013 z dn.04.12.2013 r.
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowym

RB-W ASO 12/2013 z dn.04.12.2013 r.
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowym

RB-W ASO 11/2013 z dn.26.11.2013 r.
Zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

RB-W ASO 10/2013 z dn.26.11.2013 r.
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowym

RB-W ASO 9/2013 z dn.22.11.2013 r.
Zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

RB-W ASO 8/2013 z dn.20.11.2013 r.
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowym

RB-W ASO 7/2013 z dn.07.10.2013 r.
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowym

RB-W ASO 6/2013 z dn.26.06.2013 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INCANA S.A. z dnia 26.06.2013 r.

RB-W ASO 5/2013 z dn.21.06.2013 r.
Kancelaria DIA-S – do wiadomoœci KNF

RB-W ASO 4/2013 z dn.31.05.2013 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2013 r.

RB-W ASO 3/2013 z dn.31.01.2013 r.
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowym

RB-W ASO 2/2013 z dn.28.01.2013 r.
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

RB-W ASO 1/2013 z dn.15.01.2013 r.
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

RB-W ASO 9/2012 z dn.17.10.2012 r.
Zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

RB-W ASO 8/2012 z dn.10.07.2012 r.
Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

RB-W ASO 7/2012 z dn. 02.07.2012 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INCANA S.A. z dnia 28.06.2012 r.

RB-W ASO 6/2012 z dn. 27.06.2012 r.
Kancelaria DIA-S – do wiadomoœci KNF

RB-W ASO 5/2012 z dn. 05.06.2012 r.
Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

RB-W ASO 4/2012 z dn. 05.06.2012 r.
Zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

RB-W ASO 3/2012 z dn. 01.06.2012 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2012 roku

RB-W ASO 2/2012 z dn.16.02.2012 r.
Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

RB-W_ASO 1/2012 z dn. 30.01.2012 r.
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

RB-W_ASO 7/2011 z dn. 7.11.2011 r.
Nabycie akcji INCANA S.A. przez WDM Capital S.A.

RB-W_ASO 6/2011 z dn. 6.10.2011
Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

RB-W_ASO 5/2011 z dn. 5.08.2011
Zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

RB-W_ASO 4/2011 z dn. 4.08.2011
Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki w związkuązku z art. 160 Ustawy o obrocie

RB-W_ASO 3/2011 z dn. 3.08.2011
Zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

RB-W_ASO 2/2011 z dn. 3.08.2011
Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

RB_ASO 1/2011 z dn. 1.08.2011
Uzyskanie dostępu do systemu ESPI