Władze spółki

Zarząd

 • Dariusz Suchy - Prezes Zarządu

Rada nadzorcza

 • Krystyna Bartosik -  Przewodnicząca RN
 • Sabina Nalborczyk - Wiceprzewodnicząca RN
 • Marek Bartosik - Członek RN
 • Ewelina Cioć - Członek RN
 • Ludwik Suchy - Członek RN

Historia spółki

 • III kw. 2011 r.
  Debiut na rynku NewConnect - 23 sierpnia 2011 r.
 • Maj 2011 r.
  Prywatna emisja akcji serii D Pozyskane środki: 1 mln zł
 • 12.08.2008 r.
  Rejestracja w KRS przekształcenia w spółkę akcyjną INCANA S.A.
 • 04.03.2008 r.
  Zmiana nazwy poprzednika prawnego Emitenta z RED ROCK Sp. z o.o. na INCANA Sp. z o.o. Zmiana ta miała na celu wzmocnienie marki INCANA, pod którą sprzedawane były produkty oraz utrwalenie pozycji rynkowej tej marki.
 • 2005-2007
  Dynamiczny rozwój firmy. Pozyskanie wielu odbiorców oraz dystrybutorów swoich produktów na rynku krajowym, a także rozpoczęcie sprzedaży eksportowej na kraje Europy Zachodniej i Środkowej.
 • 1.12.2004 r.
  Rozpoczęcie działalności operacyjnej tj. produkcji i sprzedaży pierwszych produktów wykończeniowych i dekoracyjnych dla budownictwa oraz zatrudnienie pierwszych pracowników spółki. Pozyskanie pierwszych klientów i zanotowanie pierwszych przychodów ze sprzedaży, które wyniosły 178 tys. zł
 • 15.07.2004
  Powstanie poprzednika prawnego, firmy RED ROCK sp. z o. o.

Struktura akcjonariatu

AKCJONARIUSZ LICZBA AKCJIUDZIAL W KAPITALE ZAKŁADOWYMLICZBA GŁOSÓW NA WZUDZIAŁ W LICZBIE GŁOSÓW
Ryszard Bartosik   6 164 04056,16%8 627 79058,99%
Dariusz Suchy4 122 97237,56%5 309 22236,30%
Pozostali   689 788  6,28%   689 788  4,72%
RAZEM10 976 800100,00%14 626 800100,00%

 

32089.png

32088.png


Wyniki finansowe

Przychody ze sprzedaży

21661.png

Zysk netto

21660.png


Strategia rozwoju

Główne cele strategiczne Spółki na lata 2011 - 2016

Zasadniczym celem działalności Spółki jest przewidywanie i zaspokajanie potrzeb i wymagań swoich Klientów. Spółka realizuje to poprzez produkcję i sprzedaż konkurencyjnych wyrobów o bardzo wysokich walorach użytkowych i wymaganej przez Klienta jakości. Dążąc do ciągłego doskonalenia i innowacyjności w planowaniu, INCANA wdraża nowoczesne metody produkcji, przez co zapewnia skuteczność działania i rozwój Spółki. Głównym celem firmy jest osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej w obszarze produkcji i sprzedaży innowacyjnych systemów okładzin elewacyjnych oraz ciągłe dążenie do powiększania wartości Spółki.

Cele te INCANA chce osiągnąć poprzez:

 1. Rozwój Spółki pod względem technicznym i organizacyjnym pozwalający na uzyskanie pozytywnego efektu poprzez maksymalizowanie wyniku finansowego jej pracy,
 2. Osiągnięcie jak najwyższej rentowności w zakresie produkcji, w celu wykreowania zdolności Spółki do pozyskiwania nowych rynków i kanałów sprzedaży,
 3. Budowanie pozycji lidera w zakresie produkcji nowoczesnych systemów okładzin elewacyjnych,
 4. Wykazywanie niezbędnej elastyczności w dostosowaniu się do wymagań Klienta w zakresie produkcji wyrobów i świadczonych usług,
 5. Projektowanie i doskonalenie wyrobów w aspekcie ekonomicznym, bezpieczeństwa i ochrony środowiska,
 6. Doskonalenie metod zarządzania Spółką,
 7. Systematyczne doskonalenie metod wytwarzania, środków produkcji i kontroli oraz nadzorowanie procesów z tym związanych,
 8. Zapewnienie płynności produkcji i magazynowania poprzez bieżące i ciągłe analizowanie zachodzących procesów w Spółce,
 9. Rozszerzenie kanałów dystrybucji i zwiększenie liczby punktów detalicznych, co przełoży się na utrzymanie i dalszą dywersyfikację struktury odbiorców,
 10. Dbanie o ciągłe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji kadry pracowniczej, niezbędnych dla fachowej i rzetelnej obsługi Klientów,
 11. Zapewnienie właściwego środowiska pracy, metod zarządzania i relacji pomiędzy pracownikami dla pobudzenia ich motywacji i kreatywności,
 12. Budowanie wizerunku Spółki jako producenta wyrobów o najwyższych parametrach i najlepszym stosunku ceny do jakości.

Nagrody i certyfikaty

 • 2015
  Przyznanie przez „Puls Biznesu” nagrody Gazela Biznesu potwierdzającej przynależność do grona najdynamiczniej rozwijających się firm
 • 2013-06-21.
  Certyfikat Sytemu Zarządzania Jakoscią zgodnie z normą ISO 9001:2008 wydany przez TUV RHEINLAND w akredytacji DAKKS (Deutsche Akkreditierungsstelle).
 • 2013 r.
  Tytuł Laureata oraz Godło QI w kategorii QI Product przyznany przez Kapitułę Programu Najwyższa Jakość Quality International 2013 za najwyższej jakości Płytkę dekoracyjnądo wykładania ścian. Kapituła Programu, odbyła się pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Klubu Polskie Forum ISO 9000.
 • 2010 r.
  Nagroda ACANTHUS AUREUS Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA 2010 za stoisko najbardziej sprzyjające realizacji strategii marketingowej firmy na targach
 • 2008 r.
  Wyróżnienie tytułem GAZELE BIZNESU 2008 przyznawana przez Puls Biznesu dla najdynamiczniej rozwijających się firm. Nominacja do nagrody "ZŁOTE STOISKO 2008" Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA