Pro architekty a projektanty jsme připravili profesionální databázi textur našich výrobků. Je připraven ve formátu .jpg s velmi vysokým rozlišením. Kromě toho Vám přibalíme také návod k instalaci výrobků Incana.  

NÁVOD K INSTALACI MATERIÁLŮ INCANA

 1. Podklad, ke kterému budete lepit výrobky INCANA musí  být rovný, suchy, čistý, pevný a stabilní. Před montáží se doporučuje gruntovat zeď základním nátěrem* od firmy INCANA. Pokud se zjistí, že fasádní obklad na lepené straně je příliš hladký a sklovitý, je nutné jej matovat pomocí drátěnky buď obdobného nářadí. Dle potřeby obrousíte okraje obkladu a odstraňte případné nerovností. Doporučuje se použití lepidla* značky INCANA, které je elastické, mrazuvzdorné a určené k lepení betonových výrobků. Lepidlo se nanosí na povrch obkladu pomocí ozubeného plochého hladítka. Přebytečné množství lepidla opatrně odstraňte pomocí zednické lžíce a vyhněte se zašpinění bočních povrchů obkladu. Případná zašpinění vzniklé během lepeni odstraňte okamžitě pomocí vlhké houby.
 2. Pro řezání fasádních obkladů na požadovanou délku použijte nářadí vybavené diamantovým kotoučem na řezání kamene.
 3. Fasádní obklady by se nemělo provádět pří teplotě nižší 5°C a vyšší nad 25°C, anebo v dešti.
 4. Místa montáže fasádních obkladů je nutné zabezpečit před působením povětrnostních vlivů až k úplnému vyschnutí lepidla.
 5. Během provádění obkladu by se mělo míchat kamen z různých balení, pro minimalizace případných kontrastu a drobných barevných rozdílů. Odlišně obarvené místa na povrchu obkladů jsou vyrobené úmyslně.
 6. Abyste minimalizovali riziko vykvétání vápenných výkvětů a ochránili barvy vašich elevačních obkladu, výrobce doporučuje použit impregnace* INCANA. Impregnace byste měli provést po 14 dnech.
  Vápenné výkvěty jsou přirozeným chemicko-fyzikálním jevem. Příčina výkvětů vzniklých po nalepení obkladů je nezávislá od výrobce a reklamace se na něj nevztahují. Výkvěty jsou dočasným jevem a postupně odezní.
  POZNÁMKA:
  Informace ohledně impregnace jednotlivých výrobků INCANA jsou obsažené na etiketě výrobku. 
   √   – je nutná impregnace výrobku,  x – impregnace výrobku není nutná.
 7. Před zahájením montáže je nutné zkontrolovat, zda je výrobek volný od zjevných vad. Společnost INCANA nenese zodpovědnost za špatně provedenou montáž nebo užiti stavební chemie jiných dodavatelů. Reklamace ohledně rozměrů a barev nahlášené po ukončení montáže nebudou projednávaný. Všechny práce by se mělo provést přesně podle „Technických podmínek provádění a odběru stavebních a montážních práci”. Záruka od výrobce zahrnuje jen výměnu výrobků.

  POZNÁMKA:
  Fasádní obklady napodobující cihly jsou prodávané v čtverečných metrech, vypočítaných bez spárování.
  Přípustná odchylka obsahu balení je cca ±5%.
  *Materiály požadované pro montáž a ošetřování fasádních obkladů jsou dostupné v naši nabídce.

Podrobnější informace jsou k dispozici v našem NÁVODU K INSTALACI, který lze stáhnout ve formátu PDF.

Návod k instalaci
výrobků INCANA [pdf]


Knižnice projektanta

Databáze modelů 3D ekologických dekoračních systémů INCANA vznikl díky spolupráci se společností CAD Projekt. INCANA připravila plně profesionální knihovnu svých výrobků, která spolupracuje s programy CAD Decor PRO, CAD Decor a CAD Kuchyň (s modulem projektování keramických obkladů).

Naše databáze obsahuje aktuálně kolem 40 výrobků z naší nejnovější kolekci. V budoucnu plánujeme rozšířit databázi o další naše výrobky. Byla obohacena o unikátní efekt vypouklosti tzv. Bump Mapping

Ekologické dekorační systémy INCANA se využívají jako dekorační prvky v místnostech jako: kuchyň, koupelna, obývací pokoj nebo chodbách v tisících domů v Polsku i ve světě. Výrobky INCANA ve velké míře využívají také projektanti a architekti na fasádách budov.

Databáze je dostupná k instalaci v programech pro projektování interiérů: CAD Decor PRO, CAD Decor a CAD Kuchyň (s modulem projektování keramických obkladů) a instaluje se automaticky při prvním spuštění programu společnosti CAD Projekt. Prvním krokem během instalace programu je volba databází k instalaci, které jsou automaticky označeny. Stačí když přejdete přes instalaci programu dle pokynů, které se zobrazují během instalace daného programu. Pokyny instalace programu CAD Decor PRO můžete najít na stránkách našeho partnera.

Databáze Incana si můžete stáhnout přímo z naší internetové stránky nebo z internetové stránky našeho partnera.

Je to rychlé a snadné. Stačí si vybrat databázi ve formátu souboru *exe nebo *zip, otevřít stáhnutý soubor a spustit instalaci databázi v souladu s pokyny, které se objeví ve spuštěném instalačním systému databází.

Pro architekty a projektanty jsme připravili profesionální databázi textur našich výrobků. Je připraven ve formátu .jpg s velmi vysokým rozlišením.
 

Databáze modelů 3D INCANA [zip]   Databáze textur INCANA INCANA [zip]